KLUBBEN / KOMITEER / PROGRAMKOMITE

Komiteen har ansvaret for å sette opp program for møtene i klubben, skaffe foredragsholdere og holde de informert før møtene. Komiteen skal også melde inn program den 12. i måneden før hvert kvartal, holde sekretær til enhver tid oppdatert på endringer i program og organisere 3 minutter via en fast årsplan i starten av året. De skal også utfordre medlemmene til å komme med korte nyheter fra våre yrker og minne om at vi alle da vil ha et ansvar for å melde inn temaer løpende. Dette for å forsterke det faktum t Rotary er en yrkesrelatert klubb og at dette må vises tydeligere i våre programmer og øvrige virke. 

Name

Fredrik Thorin

Innkommende president / Komite Leder

Name

Ellen Eia

Medlem

Name

Trygve Bøhle

Medlem

Name

Ivar Sørby

Medlem

Name

Bergljot Woll

Medlem

Name

Ellen Gjerpe Hansen

Medlemre Rotary på Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Gran VVS
Adresse: Bispeveien 1045
Postnummer: 3174
Sted: Revetal
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022Roterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...