KLUBBEN / PRESIDENT

president leif olsen 

Kjære alle Rotaryvenner

Velkommen til Rotaryåret 2022/23.

Først av alt ønsker jeg at året kan gjennomføres som normalt med møter eller bedriftsbesøk hver uke, uten avbrytelser av Covid.

Dernest håper jeg vi kan komme i gang igjen med ungdomsutveksling som vi har vært gode på gjennom mange år og som har gitt klubben og medlemmene mange gode opplevelser.

Når det gjelder prosjekter har vi Pilgrimsleden, Refleksdagen, Poliodagen og Sannbøtteprosjektet, og det er plass til flere. Så det er bare å komme med innspill. Prosjekter kan gjerne gjennomføres i samarbeide med andre klubber.

Medlemsrekrutering må vi alle jobbe med, noen medlemmer har meldt overflytting til andre klubber og noen har dessverre meldt seg ut. Vi er pr nå 28 medlemmer og har som mål å komme opp på 35 medlemmer igjen.

På møteprogram har vi mye spennende på kartet og gleder oss til hva programkomiteen med Renate i spissen vil komme opp med ut over våren. Spennende er det også å se hva Programkomiteen finner på gjennom året.

Avslutningsvis noen sitater fra kloke mennesker:

«Everyone brings one» «Man får igjen det man legger igjen» og «Service abow yourselves»

Med ønske om et godt Rotaryår

Hilsen Presidenten
Name

Leif Olsen

President 2022 / 2023


re Rotary på Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Gran VVS
Adresse: Bispeveien 1045
Postnummer: 3174
Sted: Revetal
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkivRoterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...