KLUBBEN / OM KLUBBEN

Google
Kartdata ©2023
Kartdata ©2023

Re Rotaryklubb

Re Rotaryklubb ble etablert i 2004 og har nå 29 medlemmer.

Charterklubb er Stokke Rotaryklubb.

Re Rotary har i de siste årene vært svært aktive i arbeid med ungdomsutvekslinger. Vi har hatt ungdommer ute og her hjemme jevnlig de siste årene. Vi ser at Rotarys gode internasjonale ungdomsutvekslingsprogram med private vertsfamilier og stor trygghet gir de unge et nytt perspektiv, de knytter kontakter, bygger nettverk og utvikler vennskap over grensene. Vi tror dette er fredsskapende arbeid.

Re Rotary er ellers med i lokale og nasjonale prosjekter. Vi deler hvert år ut gratis refleksvester til alle 4.klassinger på alle skolene i kommunen, veldig populært. Vi støtter Rotarys kampanje «End Polio Now», bekjempelse av polio i verden. Rotary har vært sentral i dette prosjektet og er i høyeste grad medansvarlig for at Polio er i ferd med å bli utryddet. 

I Re Rotary har vi et veldig godt miljø, og vi er en fin gjeng. Våre medlemmer har variert yrkeserfaring og kompetanse som vi alle lærer av. Dette er noe av styrken i klubben vår. Vi skal fortsatt fokusere videre på de yrkene vi har, og hvilke erfaringer vi kan trekke av hverandre.

Klubben har møter hver Onsdag fra 18.30-19.30 i Gran VVS lokaler på Revetal.


re Rotary på Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Gran VVS
Adresse: Bispeveien 1045
Postnummer: 3174
Sted: Revetal
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022Roterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...